top of page

מערכת לניהול עבודת קבלנים, מפקחים וטיפול בנכסים עירוניים

יכולות המערכת:

  • הצגת נתונים

  • ניהול מידע - פלטפורמת מנהל

  • עריכת מידע והעלאת מדיה במשרד ובשטח

  • עדכון מידע על ידי אייקונים - לא חובה לדעת קרא וכתוב

  • שמירת היסטוריית טיפולים 

  • הפקת דוחות

  • סינון ומציאת אובייקט לפי פרמטרים נבחרים

  • מציאת אובייקט לפי מספר או ברקוד

  • ידידותית וקלה למשתמש

  • בעלת אלמנטים נבחרים ושימושית מאד

סינון ומציאת אוביקט לפי פרמטרים
עדכון פעולה באופן פשוט על ידי לחיצה על אייקון
כתבה מאתר כלליות
סינון ומציאת אוביקט לפי פרמטרים
עדכון פעולה באופן פשוט על ידי לחיצה על אייקון
כתבה מאתר כלליות
bottom of page